Služby

Naše služby:

  • Rozptylové studie
  • Odborné posudky
  • Posuzování vlivu EIA
  • IPPC
  • Měření energetické účinnosti
  • GIS a UAP
  • Provozní řády
  • Programy ke zlepšení kvality ovzduší
  • Hlukové studie, měření hluku
  • Pomoc při podávání žádostí (studie proveditelnosti)